Disclaimer | printvriendelijke versieprintvriendelijke versie

MetacoNNext Tel: 0182 - 51 07 77
Zuidbaan 450 Fax:
2841 MD, MOORDRECHT Email: info@metacon-next.com
  www: www.metacon-next.com

MetacoNNext RGT E(1)45-EI(2)60-EW120 brandwerend rolscherm ≤180 m²
v101, 2021-10-06
   
Fabrikant: MetacoNNext B.V.
   
Type: RGT E(1)45-EI(2)60-EW120 brandwerend rolscherm ≤180 m².
   
Beoogd gebruik: brandwerend rolscherm voor personen-, goederen- en voertuigentoegang.
   
Brandwerende en/of rookbeperkende kenmerken overeenkomstig NEN-EN 16034:2014:
   
Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse): EI(1)45.
Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse): EI(2)60.
Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse): EW120.
   
Brandwerendheid, rooklekkage (S) (NEN-EN 13501-1:2019): NPD.
   
Mogelijkheid tot ontgrendelen: vrijgegeven.
   
Zelfsluitend (NEN-EN 13501-2): C.
   
.....
   
Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse): NPD.
   
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen in het binnenmilieu: NPD.
   
Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12424) (klasse): 0.
   
Warmtedoorgangscoëfficiënt (U) (W/(m².K)): NPD.
   
Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12426) (klasse): NPD.
   
Openingsveiligheid verticale beweging (NEN-EN 12605): voldoet.
   
Mechanische bedrijfszekerheid (NEN-EN 12605): voldoet.
   
Bedieningskracht (NEN-EN 12453): voldoet.
   
Duurzaamheid van waterdichtheid, warmteweerstand en luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12605) (cycli): NPD.
   
Daghoogte (mm): ≤18.000.
Daghoogte (mm): .....
   
Deurbreedte (mm): ≤10.000.
Deurbreedte (mm): .....
   
Afmeting(en), maximale opening (m²): 180.
   
Materiaal: stalen onderdelen en onbrandbaar textiel doek.
   
Versterking: baleinen in doek voor geleiding bij overdruk.
   
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkte stalen onderdelen.
   
Afwerking: (onbehandeld).
Afwerking: gepoedercoat.
   
Kleur (RAL): .....
Kleur: lichtgrijs doek.
   
Bediening: sleutelschakelaar.
Bediening: rookmelder.
Bediening: BMC, brandmeldcentrale.
   
Beveiliging: noodstroomaccu voor functiebehoud bij uitval spanning.
   
Aandrijving: 230V buismotor, gravitair sluitend.
Aandrijving: failsafe kettingwiel motor voor gravitair sluiten.
   
.....
   
Geleiding: sendzimir verzinkt stalen profielen met bij verhitting opzwellend materiaal.
   
Omkasting: 4-zijdige omkasting in sendzimir verzinkt plaatstaal.
   
.....