Disclaimer | printvriendelijke versieprintvriendelijke versie

Deceuninck Kunststof B.V. Tel: 076 - 561 78 34
Postbus 107 Fax:
6850 AC, HUISSEN Email: benelux@deceuninck.com
  www: https://www.deceuninck.nl/nl-nl

Deurset, thermisch geïsoleerd meerkamerprofiel (Deceuninck Zendow Flex profiel)
v102, 2016-12-01
   
Fabrikant: .....
   
Distributeur: .....
   
Beoogd gebruik: deurset.
Beoogd gebruik: .....
   
Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 14351-1:2006+A2:2016:
   
Waterdichtheid (EN 12208) (klasse): .....
   
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen in het binnenmilieu: .....
   
Weerstand tegen sneeuwbelasting (glastype): .....
   
Weerstand tegen windbelasting (EN 12210): .....
   
Weerstand tegen stootbelasting (EN 13049): .....
   
Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen (EN 14609): .....
   
Hoogte (mm): .....
   
Mogelijkheid tot opening, in vluchtroute: .....
   
Geluidwering (R) (EN-ISO 717-1) (dB): .....
Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (EN-ISO 717-1) (dB): .....
   
Warmtedoorgangscoëfficiënt globaal (Uw) (EN-ISO 10077-1) (W/(m².K)): .....
   
Lichttransmissie (τv) (EN 410) (%): .....
   
Zontoetreding (g) (EN 410) (%): .....
   
Luchtdoorlatendheid (EN 12207) (klasse): .....
   
Producteigenschappen:
   
Inbraakwerendheid (EN 1627) (weerstandsklasse): 1.