Disclaimer | printvriendelijke versieprintvriendelijke versie

Verwaard Handelsonderneming BV Tel: 088 - 540 11 00
Dukaatlaan 7 Fax:
2742LH, WADDINXVEEN Email: info@verwaard-bv.nl
  www: Verwaard Handelsonderneming BV

PAGEL V1/160 Reparatie-gietmortel - polymeer/cementgebonden (PCC)
v103, 2016-08-02
   
Fabrikant: Pagel Spezial-Beton GmbH & Co. KG.
   
Distributeur: Verwaard Handelsonderneming BV.
   
Beoogd gebruik: voor statisch- en niet-statisch betonherstel (laagdikte 100-400 mm).
   
Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 1504-3:2005:
   
Druksterkte (NEN-EN 12910) (klasse): R4, constructief.
   
Chloridegehalte (Cl) (NEN-EN 1015-17) (%): ≤ 0,05.
   
Hechtsterkte (NEN-EN 1542) (MPa): ≥ 2,0.
   
Beheersing krimp/uitzetting (NEN-EN 12617-4) (MPa): ≥ 2,0.
   
Elasticiteitsmodulus (NEN-EN 13412) (GPa): ≥ 20.
   
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): A1.
   
Producteigenschappen:
   
Sterkteklasse: K70.
Sterkteklasse: C60/75.
   
Milieuklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): X0.
Milieuklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): XC4.
Milieuklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): XD3.
Milieuklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): XS3.
Milieuklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): XF4.
Milieuklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): XA3.
Milieuklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): XM2.
   
Druksterkte (N/mm²): ≥ 90.
   
Buig-treksterkte (N/mm²): ≥ 10.
   
Samenstelling: polymeer gemodificeerde cementgebonden mortel (PCC).
   
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1:2011) (CEM): CEM I 52,5R.
   
Korrelgrootte (mm): 0-16.
   
Spreidmaat: ≥ 600 overeenkomstig DIN 1048.