Disclaimer | printvriendelijke versieprintvriendelijke versie

Verwaard Handelsonderneming BV Tel: 088 - 540 11 00
Dukaatlaan 7 Fax: 088 - 540 11 99
2742 LH, WADDINXVEEN Email: info@verwaard-bv.nl
  www: www.verwaard-bv.nl

PAGEL V1/160 Reparatie-gietmortel - polymeer/cementgebonden (PCC)
v3, 2016-08-02
   
Fabrikant: Pagel Spezial-Beton GmbH & Co. KG
   
Distributeur: Verwaard Handelsonderneming BV
   
Beoogd gebruik: voor statisch- en niet-statisch betonherstel (laagdikte 100-400 mm)
   
Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 1504-3:2005
   
Druksterkte (EN 12910) (klasse): R4, constructief
   
Chloride-ionengehalte (EN 1015-17) (%): ≤ 0,05
   
Hechtsterkte (EN 1542) (MPa): ≥ 2,0
   
Beheersing krimp/uitzetting (EN 12617-14) (MPa): ≥ 2,0
   
Elasticiteitsmodulus (EN 13412) (GPa): ≥ 20
   
Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): A1
   
Producteigenschappen
   
Sterkteklasse mortel: K70
Sterkteklasse mortel: C60/75
   
Milieuklasse(n) beton (EN 206): X0
Milieuklasse(n) beton (EN 206): XC4
Milieuklasse(n) beton (EN 206): XD3
Milieuklasse(n) beton (EN 206): XS3
Milieuklasse(n) beton (EN 206): XF4
Milieuklasse(n) beton (EN 206): XA3
Milieuklasse(n) beton (EN 206): XM2
   
Druksterkte (N/mm²): ≥ 90
   
Buigtreksterkte (N/mm²): ≥ 10
   
Samenstelling: polymeer gemodificeerde cementgebonden mortel (PCC)
   
Bindmiddel, cement (CEM) (EN 197-1): CEM I 52,5R
   
Korrelgrootte (mm): 0-16
   
Spreidmaat: ≥ 600 overeenkomstig DIN 1048