Disclaimer | printvriendelijke versieprintvriendelijke versie

Rheinzink Nederland / Wentzel B.V. Tel: 020 - 435 20 00
Postbus 2726 Fax: 020 - 435 20 15
1000 CS, AMSTERDAM Email: info@rheinzink.nl
  www: www.rheinzink.nl

RHEINZINK SP-Line Plankpaneel
v102, 2016-09-05
   
Fabrikant: Rheinzink Nederland / Wentzel B.V.
   
Beoogd gebruik: gevelbekleding.
   
Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 14782:2006:
   
Waterdoorlatendheid: voldoet.
   
Waterdampdoorlatendheid: voldoet.
   
Warmte-uitzettingscoëfficiënt: 22 x 10⁻⁶.K⁻¹.
   
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: gecertificeerd bouwproduct volgens ISO 14025-3.
   
Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): A1.
   
Producteigenschappen:
   
Profiel (EN 506): plankprofiel.
   
Nominale dikte (EN 506) (mm): 0,70.
Nominale dikte (EN 506) (mm): .....
   
Plaatlengte (EN 506) (mm): 3.000.
Plaatlengte (EN 506) (mm): .....
   
Werkende breedte (EN 506) (mm): 350.
   
Profielhoogte (EN 506) (mm): 15.
   
Maattolerantie (EN 506) (mm): +2/-0.
   
Zinksoort en -kwaliteit (NEN-EN 988): zink-koper-titaniumlegering Zn-Cu-Ti.
   
Oppervlakte-afwerking buitenzijde (EN 506): prePATINA blue-grey.
Oppervlakte-afwerking buitenzijde (EN 506): .....
   
Onderdelen:
   
Beschermfolie: .....