Disclaimer | printvriendelijke versieprintvriendelijke versie

Verwaard Handelsonderneming BV Tel: 088 - 540 11 00
Dukaatlaan 7 Fax: 088 - 540 11 99
2742 LH, WADDINXVEEN Email: info@verwaard-bv.nl
  www: www.verwaard-bv.nl

PAGEL MS 02 Corrosiewering en hechtbrugmortel - polymeer/cementgebonden (PCC)
v1, 2016-04-14
   
Fabrikant: Pagel Spezial-Beton GmbH & Co. KG
   
Distributeur: Verwaard Handelsonderneming BV
   
Beoogd gebruik: voor bescherming van wapening tegen corrosie
   
Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 1504-7:2006
   
Corrosiebescherming (EN 15183): voldoet
   
Producteigenschappen
   
Samenstelling: polymeer gemodificeerde cementgebonden mortel (PCC)
   
Bindmiddel, cement (CEM) (EN 197-1): CEM I 52,5R
   
Toeslagmateriaal: kwartszand
   
Korrelgrootte (mm): 0-0,2
   
Hechtsterkte (EN 1542) (MPa): > 2,0
   
Soortelijke massa (kg/dm³): 2,10
   
.....