Disclaimer | printvriendelijke versieprintvriendelijke versie

Verwaard Handelsonderneming BV Tel: 088 - 540 11 00
Dukaatlaan 7 Fax:
2742LH, WADDINXVEEN Email: info@verwaard-bv.nl
  www: Verwaard Handelsonderneming BV

PAGEL MS 02 Corrosiewering en hechtbrugmortel - polymeer/cementgebonden (PCC)
v101, 2016-04-14
   
Fabrikant: Pagel Spezial-Beton GmbH & Co. KG.
   
Distributeur: Verwaard Handelsonderneming BV.
   
Beoogd gebruik: voor bescherming van wapening tegen corrosie.
   
Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 1504-7:2006:
   
Corrosiebescherming (NEN-EN 15183): voldoet.
   
Producteigenschappen:
   
Samenstelling: polymeer gemodificeerde cementgebonden mortel (PCC).
   
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1:2011) (CEM): CEM I 52,5R.
   
Toeslagmateriaal: kwartszand.
   
Korrelgrootte (mm): 0-0,2.
   
Hechtsterkte (NEN-EN 1542) (MPa): > 2,0.
   
Soortelijke massa (kg/dm³): 2,10.
   
.....