Disclaimer | printvriendelijke versieprintvriendelijke versie

Recticel Insulation Nederland Tel: 0488 - 48 99 99
Postbus 1 Fax: 0488 - 48 31 87
4040 DA, KESTEREN Email: info@recticel.nl
  www: www.recticel.nl

Eurothane Bi-4A platdak afschot PIR-isolatieplaat, 1:60
v102, 2016-07-18
   
Fabrikant: Recticel Insulation Nederland.
   
Beoogd gebruik: isolatie voor dak op afschot.
   
Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 13165:2012+A1:2015:
   
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) (W/(m.K)): 0,026.
   
Warmteweerstand materiaal (Rd) ((m².K)/W): .....
   
Nominale plaatdikte (dN) (EN 823) (mm): .....
   
Dikte tolerantie (EN 823) (klasse): T2.
   
Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): F.
   
Duurzaamheid van het brandgedrag bij hitte, verwering of veroudering (klasse): F (wijzigt niet).
   
Dimensionele stabiliteit onder specifieke temperatuur en luchtvochtigheid (DS(TH)) (EN 1604): (70,90)3.
   
Duurzaamheid, vervorming onder last en temperatuur bij bepaalde omstandigheden met een maximum van 5% vervorming (DLT(i)5) (EN 1605) (klasse): (2)5.
   
Drukspanning bij 10% vervorming (CS) (EN 826) (kPa): 150.
   
Treksterkte loodrecht op het vlak (TR) (EN 1607) (kPa): 80.
   
Lange termijn wateropname door onderdompeling (WL(T)) (EN 12087) (vol.%): 2.
   
Waterdamp-diffusiecoëfficiënt (MU) (EN 12086) (µ): 50-100.
   
Producteigenschappen:
   
Materiaal (EN 13165): PIR, polyisocyanuraat.
   
Volumieke massa (EN 1602) (kg/m³): ±30.
   
Plaatlengte (l) (EN 822) (mm): 1.200.
   
Plaatbreedte (b) (EN 822) (mm): 600.
   
Afschot (mm/m¹): 20/1,20.
   
Kanten: recht.
   
Begaanbaarheid (UEAtc) (klasse): C.
   
Onderdelen:
   
Cachering: gebitumineerd glasvlies, aan beide zijden.
   
.....